sunnuntai 30. syyskuuta 2012

331. dieettipäivä

Ranskalainen, 1800-luvulla elänyt runoilija Paul Verlaine.

Kuten aiemmissa bloggauksissani olen todennut, niin tutkimuksia lihavuudesta, sen syistä ja seurauksista ilmestyy todella paljon ja useita. Siksi myös erilaiset keinot lihavuudesta eroon pääsemiseksi ovat hyvin suosittua luettavaa. Pitäisi kait puhua enemmän jopa kaikesta siitä miten lihavuutta ei pääse syntymään. Tämä oli ensiarvoisen tärkeätä varsinkin lasten kohdalla, ja tietenkin myös nuorten kannalta.

Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa todettiin, että metabolinen oireyhtymä saattaa haitata sitä potevien nuorten ja lasten järjenjuoksua ja siten vaikutta huonontavasti lapsen koulumenestykseen.

Tehtyyn tutkimukseen osallistui 49 metabolista oireyhtymää potevaa ja 62 tervettä nuorta. Kyse oli ns. rinnakkaistutkimuksesta, joskin kohteena ollut populaatio oli kovin pieni ja siten yleistäminen laajaan, koko populaation on vähän ongelmallista, mutta ainakin eräässä mielessä se kuvaa tilannetta Yhdysvalloissa ja ehkä myös Euroopassa.

Kun suoritettiin vertailu ryhmien välillä, niin metabolista oireyhtymää sairastavat menestyivät heikommin tehdyissä testeissä, joissa mitattiin laskutaitoa, kielellistä hahmottamista, tarkkaavaisuutta ja henkistä joustavuutta. He pärjäsivät myös hieman heikommin älykkyystestissä. Suoritetuissa magneettikuvauksissa havaittiin myös eroja aivojen hippokampuksen koossa sekä muita muutoksia, jotka saattavat liittyä metaboliseen oireyhtymään. Esimerkiksi Altzhaimerin tauti voidaan todeta myös hippokampuksen kunnosta ja toiminnasta.

Koska havainnot ovat  vasta alustavia, niin niihin tule suhtautua varovasti eikä pidä tehdä asiasta liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Lisäksi ei tutkimuksessa täsmennetä Yhdysvalloille ja eritoten sen koulujärjestelmälle keskeisiä seikkoja. Tällaisia ovat mm. koulujen eriarvoisuus, vanhempien varallisuus sekä tutkittavan etninen tausta, joka yleensä eriarvoistaa todella rajusti. Lisäksi populaatio tutkimuksessa oli hyvin rajallinen, ellei peräti luvattoman pieni.

Mikäli kuitenkin jatkotutkimuksissa saadaan vastaavia tuloksia, niin meidän on syytä uskoa, että metabolinen oireyhtymä todellakin heikentää nuorten opiskelu- ja työmahdollisuuksia. Itse voin vain todeta, että minkälainen olisikaan ollut tieteellinen ja opillinen menestykseni jos minulla ei olisi itselläni tuota metabolista oireyhtymää?

Metabolisen oireyhtymän kriteerit täyttää vyötäröltään lihava, jolla on lisäksi vähintään kaksi seuraavista muutoksista: korkea verenpaine, häiriintynyt sokeriaineenvaihdunta, pieni HDL-kolesterolin pitoisuus veressä tai suuri triglyseridirasvojen pitoisuus.
Metabolista oireyhtymää potee joka kolmas keski-ikäinen suomalainen, ja se tietää huomattavaa sydän- ja verisuonitautien riskiä. Lasten ja nuorten lihavuuden myötä oireyhtymästä on alkanut tulla myös nuorten sairaus

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti